Brandskydd

Information om brandskyddet i Ljungskilegården, uppdat. 170101

Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag både på den som äger en byggnad och på den som bedriver verksamhet där, tex. den som arrangerar en fest. Det är ägaren som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den tillfällige hyresgästen ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt, tex. genom att inte blockera utrymningsvägar och hålla sig informerad om var släckningsutrustning finns. Ett bra brandskydd förutsätter att alla parter tar sitt ansvar. Ägaren ska arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, den som hyr ut eller upplåter lokaler bör föra en dialog med hyresgästerna om brandskyddet. Hyresgästen ska se till att verksamhet bedrivs på ett säkert sätt.

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten, men sedan kan förloppet gå fort. Ett rum kan vara rökfyllt och övertänt på några minuter. Vid en brand ska utrymning påbörjas omedelbart.

Checklista som gås igenom med hyresgästen innan lokalen hyrs ut:

 • Det finns möjlighet att larma 112 – telefon i köket
 • Utrymningsvägarna är fria från möbler, skräp eller dylikt och är framkomliga i hela sin bredd. Det ska alltid finnas minst två vägar ut och som inte är beroende av varandra.
 • Alla dörrar i utrymningsvägarna kan öppnas utan nycklar eller särskilda verktyg.
 • Utrymningsvägarna är markerade med utrymningskyltar som lyser och som syns tydligt.
 • Stängningsanordningar på självstängande branddörrar fungerar och att branddörrar exempelvis inte är uppställda med kilar.
 • Fungerande släckutrustning finns och är placerad på lämplig samt markerad plats.
 • Utdragbar brandslang finns i entrén, på övervåningen och i källaren under scenen. Skumsläckare finns i köksentrén (1 st), pulversläckare finns på övervåningen (2 st) och på scenen (1 st). Kolsyresläckare finns på scenen (1 st). Brandfiltar finns i köket, på övervåning och i källaren. Källare används normalt inte vid uthyrning och hyresgästen har inte nyckel dit.
 • Skylt som anger max antal tillåtna personer i lokalen finns på en väl synlig plats i lokalen.
 • Eventuell nödbelysning fungerar.
 • Utrymningslarm fungerar.

Vidare:

 • Ljungskilegården är utrustad med ett internt brandlarm/utrymningslarm. Det ringer alltså bara inne i lokalerna när larmet går. Räddningstjänst ska larmas via larmnummer 112.
 • Uppsamlingsplats vid utrymning av Ljungskilegården: Gamla ICA-parkeringen vid järnvägsövergången.
 • Inomhusfyrverkerier får under inga omständigheter användas.
 • Huset är rökfritt.
 • Marschaller får endast användas utomhus på grusplanen. De får inte ställas på altan, trappor, ramper eller träräcken runt huset.
 • Köksdörren mellan köket/köksentrén är en branddörr som skall hållas stängd.
 • På övervåningen finns en dörr som separerar köksingången/baksidan från huvudingången/framsidan. Denna skall vara stängd men aldrig låst.
 • Ansvarig hyresgäst skall veta var släckutrustning finns och hålla utrymningsvägar fria.

Larmboxen där hyresgästen kan konstatera att brand/utrymningslarmet är påslaget sitter i köksingången. Det är separata detektorer för över/nedervåning resp. källare. Ljungskilegårdens brandlarm är mycket känsligt, vi kan av erfarenhet konstatera att det löser ut vid en mycket liten mängd rök. Rökmaskiner får användas, men i praktiken fungerar inte detta för brandlarmet löser ut för en obetydlig mängd rök. Hazer fungerar bättre.

 • Larmet ska vara påslaget, hyresgäst ansvarar för detta. Det har förekommit att hyresgäster stängt av larmet och lämnat det så över natten vilket innebär att man då brustit i sina åtaganden gentemot Ljungskilegården och får därför inte vidare hyra lokalen.

Innan lokalen lämnas – jag förbinder mig se till att:

 • Levande ljus och marschaller är släckta.
 • Spisar, diskmaskiner, kaffekokare och dylikt är avstängda.
 • Dörrar och fönster och stängda och låsta/reglade.
 • Rester från aska eller fimpar är ordentligt släckta och slängda i obrännbara kärl.
 • Inga sopsäckar eller annat brännbart material lämnas nära husfasaden. Sopor ska lämnas i soprummet, och soprummet skall hållas låst.

Ansvarig hyresgäst får inte lämna lokalen under uthyrningstiden så länge som andra personer finns i huset. Måste denne tillfälligt lämna lokalen är det dennes ansvar att se till att någon i lokalen har tagit del av säkerhetsinformationen ovan samt nämnda regler, rökfritt etc. Gå alltså igenom detta dokument med denna person.

Det är vanligt att tex. brudpar lämnar en bröllopsfest innan festen är slut. Det är mycket viktigt att någon annan då medverkar på visning, ansvarar för nyckel, skriver under kontrakt och är ansvarig hyresgäst.

Ansvarig hyresgäst förbinder sig att följa dessa föreskrifter.

Checklista för hyresgästen:

 • Ta inte in fler gäster än vad lokalerna är godkända för.
 • Utrymningsvägar får inte blockeras med bord, stolar, kläder m.m.
 • Informera dina gäster om var utrymningsvägarna finns.
 • Ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den.
 • Placera ljus och marschaller på säker plats.
 • Hantera fyrverkerier på ett säkert sätt.
 • Placera ut brandsäkra askkoppar, om rökning är tillåten. Dvs. utomhus.
 • Sök eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier m.m.

Om det börjar brinna:

 • Utrym lokalen omedelbart.
 • Uppsamlingsplats är gamla ICA-parkeringen vid järnvägsövergången.
 • Larma SOS på telefonnummer 112.

Ni befinner er på adress Ljungskilegården, Vällebergsvägen 2, infart från Hälle Lider, Ljungskile. 

 • Om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker.

Häll inte vatten på brinnande olja då detta ger branden ett explosivt förlopp, kväv branden eller släck med pulver. Håll dörrar stängda för att minimera tillgång på syre. Brinner det i ett rum och branden är utvecklad, kläm av en eller flera pulversläckare genom en dörrspringa och stäng sen dörren. Pulvret gör att syret i rummet tar slut och branden kvävs. Brandrök är mycket giftig, undvik till varje pris andas in denna.